Kullanım Koşulları:

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bu sözleşme, sitenin tüm haklarının sahibi olan Diziyleogren.com ve sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site'ye üye olarak, ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

Sözleşmede belirtilen; Site : ‘www.diziyleogren.com’ adlı alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini, Üye/Üyeler : Siteye, Sözleşmede ve Sitede belirtilen şartları sağlayanların sözleşmeyi kabul etmek suretiyle adına şifre ve kullanıcı adı tanımlanarak siteye üye olan ve siteyi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, Sözleşme : ‘Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi’ni, ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, sitenin kullanımı esnasındaki usul ve esaslar ile Diziyleogren.com ve Üye’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. SİTE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Diziyleogren.com Sitenin kontrol ve/veya denetimi altındaki Üyelere ait kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve/veya değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak CNT, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Üyenin Site’ye aktardığı bilgi ve/veya veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır. 4.2. Diziyleogren.com, güvenlik nedeniyle Üye'nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir. 4.3. Diziyleogren.com, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir. 4.4. Diziyleogren.com, Site'de kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve/veya tanıtımlar ve benzeri hakkında Üye ile dilediği zaman ticari iletişim kurabilir veya Üyeye ticari elektronik ileti gönderebilir. 4.5. Diziyleogren.com, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. 4.6. Diziyleogren.com, sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Diziyleogren.com tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kişisel bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Diziyleogren.com’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Diziyleogren.com’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez. 5.3. Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder. 5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Diziyleogren.com’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 5.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Diziyleogren.com’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder. 5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. 5.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve Üye'lerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder. 5.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. 5.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez. 5.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Diziyleogren.com sorumlu değildir. 5.12. Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder. 5.13. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Diziyleogren.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. Diziyleogren.com, bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Diziyleogren.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Diziyleogren.com’un izni dışındadır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Sitenin sunumu ve tüm içeriği, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Diziyleogren.com'a aittir. Üye, Diziyleogren.com’un yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Diziyleogren.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Diziyleogren.com’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Diziyleogren.com’a derhal ödemekle sorumlu olacaktır. 6.2. Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez. 6.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. 6.5. Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Diziyleogren.com’un rücu hakkı saklıdır.

7. SORUMLULUK

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Üye Diziyleogren.com’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez. Diziyleogren.com hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Diziyleogren.com’un, ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Diziyleogren.com, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç ve/veya eksik ifa etme ve/veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Diziyleogren.com’un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Diziyleogren.com'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Diziyleogren.com’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Diziyleogren.com, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

9. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Diziyleogren.com, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

10. ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Diziyleogren.com, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Diziyleogren.com’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Diziyleogren.com, doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. 10.2. Diziyleogren.com işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Diziyleogren.com'dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Diziyleogren.com’un üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

12. GİZLİLİK

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Diziyleogren.com ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki ve/veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve CNT’nin izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır: Diziyleogren.com, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, çeşitli istatistikler oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Ayrıca Diziyleogren.com bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

13. TEBLİGAT

Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasında belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Diziyleogren.com tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Diziyleogren.com sorumlu değildir.

14. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

14.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak. 14.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Diziyleogren.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının delil teşkil edeceğini bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

15. MUHTELİF

15.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır. 15.2. Diziyleogren.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz. 15.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Diziyleogren.com’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını Diziyleogren.com'u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Diziyleogren.com’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 15.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder. 15.5. İşbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülükler öncesinde Diziyleogren.com’un yazılı izni alınmaksızın Üye tarafından üçüncü kişilere devir veya temlik edilemez.